فیلتر روغن ۲۰۶ کوتاه سرکان


همه خودروها نیاز به تعویض روغن دارند تا خودرو بتواند نفس تازه‌ا‌ی بکشد. لذا می توان تهمیداتی را اندیشید تا بازه های تعویض روغن را بیشتر کرد. این کار می تواند برای صاحبان خودرو بسیار بصرفه تر باشد. اما چه راهکاری برای رسیدن به این منظور مناسب است؟ طبیعتاً یکی از راه هایی که به ذهن همه ما می رسد، استفاده از یک فیلتر روغن باکیفیت خواهد بود.

  • 85,000 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740