مایع اکتان بنزین و انژکتور شوی


مایع اکتان بنزین و انژکتور شوی بسیار قدرتمند برای بهبود اکتان تا ۵درصد در هربار استفاده کمک کننده به تخلیه آب از مخزن بنزین برطرف کننده عملکرد نا مطلوب موتور به وسیله حمل کردن رسوبات صمغی روغنی و کربنی از انژکتور

  • 0 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740