کثیفی روغن موتور


 کثیفی روغن موتور

 

روغن‌ها پس از مدتی کارکردن موتور آلودگی پیدا کرده و باید عوض شوند. این آلودگی‌ها ممکن است در اثر عوامل  فیزیکی باشد مانند گرد و خاک هوا، سنگریزه‌های ریخته‌گری برادههای فلزات و یا رطوبت هوا که هنگام تهویه کارتر به آب تبدیل شده و روغن موتور را آلوده می‌کند. این مواد اغلب در  فیلتر روغن  جمع شده و با تعویض آن خارج می‌گردد همچنین در اثر عوامل شیمیایی به علت گرم شدن روغن اکسیژن هوا، هیدروکربن های سوخت و روغن اثر کرده و مواد اسیدی خورنده را تولید می‌کند آب و اسید جمع شده در  روغن‌ها  به شکل رسوبات  چسبنده در قسمت‌های مختلف موتور ته نشین می‌شوند رسوبات ته نشینی ممکن است بر روی توری زیر اویل پمپ یا داخل فیلترویا اینکه در مجاری روغن جمع شده و مانع از جریان عادی روغن به قطعات متحرک موتور گردد لذا برای جلوگیری از تشکیل رسوبات باید روغن موتور را در فواصل کوتاه عوض کرد;

علت تشکیل رسوبات در موتورها زیاد بوده و در زیر فقط به چند مورد آن به اختصار اشاره می شود

سبب تشکیل لایه سیاه بر روی رینگ‌های پیستون چیست؟

1.اکسیداسیون در اثر ترکیب مولوکول های روغن با اکسیژن هوا ترکیباتی به وجود می‌آید که نتیجه آن تشکیل مواد اسیدی و رسوبات می‌باشد هر چه درجه حرارت موتور زیادتر باشد اسید‌های بیشتر بر روی قطعات موتور مانند یاتاقان ها اثر کرده و سبب خوردگی آنها می‌شوند همچنین رسوبات سیاه و چسبنده‌ای که در اثر اکسیداسیون تولید می‌گردد سبب تشکیل لایه بر روی رینگ‌های پیستون خواهد شد

 2. رقیق شدن روغن موتور: بنزین های نسوخته که در اثر احتراق ناقص به وجود آمده است. اطراف رینگهای  پیستون  عبور کرده و به داخل کارتر وارد می‌شوند این عمل هنگام پیش می‌آید که هوا سرد بود و روشن و خاموش کردن موتور نیز بیشتر باشد و یا اینکه موتور به اندازه کافی گرم نبوده  تا بنزین‌های موجود در روغن تبخیر گردد رقیق شدن  روغن سبب می‌شود که غلظت آن کم شده و ساییدگی موتور افزایش پیدا کند

۳. آب در زمان احتراق مخلوط هوا و بنزین در اتاق احتراق سوخته و در نتیجه گاز گاز انیدرید کربنیک و آب تولید می شود. این آب اغلب به صورت بخار بوده و در شرایط معمولی از اگزوز خارج می‌گردد در صورتی که موتور سرد کار کند بیشتر بخار آب در اثر برخورد با دیواره سرد سیلندرها بصورت  قطرات آب از اطراف رینگهای پیستون به داخل کارتر نفوذ می‌کند همچنین رطوبت موجود در هوا نیز هنگام تهویه کارتر بر روی قطعات سرد برخورد به شکل قطرات  آب درمی‌آید . اگر بعد از روشن شدن موتور در هوای سرد اتومبیل مدت زمان بیشتری کار کند آب جمع شده در کارت بصورت بخار در می‌آید و این بخارات  به وسیله سیستم تهویه. از موتور خارج شده و از تشکیل رسوبات جلوگیری می‌کند

4. چه چیزی باعث احتراق ناقص مخلوط غلیظ هوا و بنزینمی شود؟

در موقع  راه اندازی و گرم کردن موتور در هوای سرد اغلب پیش می‌آید این احتراق ناقص به تشکیل کربن زیاد  در جداره اتاقک احتراق شده و کربن ها با روغن که به وسیله رینگ های پیستون. به کارتر برمیگردند. با روغن کارتر مخلوط می‌شوند

۵. ترکیبات سرب : ترکیبات سرب و مواد سرب موجود در بنزین در اثر احتراق ترکیبات سربی به وجود می آورد.این  ترکیبات از دیواره‌های سیلندر به وسیله رینگ های پیستون تراشیده شده و به کارتر وارد می گردد ترکیبات سربی با روغن مخلوط شده و در کارتر رسوب می‌کند و هیچ گونه ضرری برای موتور ندارد.

6. فلزات :در اثر ساییدگی قطعات موتور براده‌های فلزات واردروغن شده و آن را آلوده می‌کند. آهن از فلزاتی استکهدر روغنها به طور معمول وجود دارد. ساییدگی قطعات موتور بیشتر در قسمتهای متحرک مخصوصاً رینگها  پیستونها و دیوارههای سیلندر ها به وجود می‌آید

7. ذرات گرد و خاک و گرد و خاک معلق در هوا از طریق هواکش و کاربراتور و از طریق سیستم تهویه کارتر روغن وارد  می‌گردند.

 آلودگی‌هایی که در فقدان اشاره شده همراه با املاح بوده و از احتراق بنزین های صبح‌ها به دست می‌آید. این املاح با ذرات قطعات فلزی موتور مخلوط شده و تشکیل مواد معدنی قابل قابل حل را می‌دهند که اغلب در رسوبات موتور یافت می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740