افزایش ۴۱درصدی روغن موتور


افزایش ۴۱درصدی روغن موتور 

شرکت‌های پالایشگاهی ونفتی با توجه به افزایش قیمت مواد پایه نفتی و مواد اولیه  شروع به توزیع قطره چکانی روغن موتور ماشین  جهت افزایش قیمت‌های روغن موتور کردند.  


عدم توزیع روغن موتور توسط شرکت ها نفتی مثل بهران پارس ایرانول سپاهان باعث ایجاد حباب قیمت در بازار و افزایش قیمت توسط دلال ها شد بطوریکه قیمت ها روی روغن موتور با تفاوت ۴۰تا ۷۰درصدی جهت فروش ایجاد شد که نشان دهنده قیمت گذاری توسط دلالان روغن موتور می باشد.

  شرکت‌های پالایشگاهی و شرکت نفت بهران، ایرانول، سپاهان وشرکت نفت پارس درخواست افزایش ۱۰۰درصدی روغن موتور ماشین کرده بودن که توسط دولت و وزارت صمت و ریس اتحادیه برگزار شد مورد قبول واقع نشد. 
 در مرحله دوم شرکت‌های نفتی درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها را داشتند که بازهم مورد تاییدقرار نگرفت.  

با توجه به افزایش بی رویه قیمت شرکت ها نفتی درخواست افزایش ۵۰ درصدی روغن موتور‌کردن که با جلسه ای که برگزار شد به افزایش ۴۱ درصدی روغن موتور انجام شد .


حال با توجه به تاییدافزایش قیمت ۴۱ درصدی روغن  توسط وزارت صمت  آیا شرکت های تولیدی حاظر به توزیع روغن بصورت گسترده جهت جلوگیری از حباب قیمت ها هستند یا بازهم خواهان افزایش قیمت هستند.

در حال حاضر فروشندگان روغن موتور این محصول را خیلی کم در بازار عرضه می‌کنند.

کمبود روغن خودرو در بازار به علت عدم توزیع مناسب از طرف تولیدکنندگان می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740