واندرسیل پاک کننده


واندرسیل پاک کننده پر سرعت رسوبات و زنگ زدگی ها بدون هرگونه اثر سو به قسمت ها فلزی به دلیل وجود مواد ضد خوردگی و زنگ زدگی و بدون ایجاد کف و حباب باعث جلوگیری از چکه کردن کل سیستم خنک کننده اتومبیل
  • 0 تومان

محصولات مرتبط